Dzisiaj jest : Środa, 22 Stycznia, 2020 r Imieniny : Dominiki, Mateusza, Wincentego    
 
MAIN MENU
Zobacz:

N
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Znajdz Program:Ads

fajne Gry online za darmo


gry do pobrania

Darmowe gry dla dziewczyn takie jak monster high za darmo? Tak, zobacz!

    
-------------------------------------------------

› Witamy na iPROGRAMY.pl
Pliki, kategoria: Biuro i Firma/ Księgowość

RAKS2000 Finanse i Księgowość

 
RAKS2000 Finanse i Księgowość
System:
producent: MSM Sp. z o.o.
rozmiar: 29 mb
pobrań: 17
dodano: 2007.01.29
ocena: 0 0 głosówOpis pliku do pobrania - RAKS2000 Finanse i Księgowość download :


RAKS2000 Finanse i Księgowość 2.79.1.45 - to program niezbędny dla sprawnego prowadzenia księgowości w firmach i biurach rachunkowych.

Moduł przejął większość funkcji cieszącego się niezmienną od kilkunastu lat popularnością RAKS FK dla DOS a dodatkowo został udoskonalony i wyposażony w nowe rozwiązania, na jakie pozwala środowisko Windows. Program jest przejrzysty i łatwy do opanowania w krótkim czasie. Realizuje niezbędne operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez pełne rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku wyników, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. Oprócz prostoty i elastyczności posiada jeszcze jedną cechę - jest na bieżąco aktualizowany zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.

Podstawowe cechy użytkowe RAKS FK:
* Obsługuje dowolną liczbę niezależnych firm i stanowisk komputerowych
* Posiada elastyczny, wielopoziomowy, definiowany plan kont (numer konta do 20 znaków z możliwością tworzenia syntetyki i do 15 poziomów analityki)
* Umożliwia łączenie kont w grupy wykorzystywane do zestawień i raportów
* Prowadzi skojarzone z kontami kartoteki kontrahentów, pracowników, środków trwałych, urzędów i inne, dowolnie definiowane przez użytkownika
* Zapewnia jednoczesne wprowadzanie danych na konta i do ewidencji VAT
* Obsługuje definiowalne wzorce księgowań
* Prowadzi zapisy i rozliczenia w obcej walucie oparte na dowolnie definiowanych tabelach kursów
* Wylicza i księguje różnice kursowe
* Generuje przekrojowe zestawienia obrotów i sald dowolnie zdefiniowanych grup kont
* Sporządza pełne tabele bilansu, rachunku zysków i strat, zarówno w wersji dla przedsiębiorstw, jak też stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji non-profit
* Wystawia gotowe deklaracje podatkowe CIT-2, PIT-5, VAT-7
* Daje możliwość sporządzania sprawozdania statystycznego F-01/I-01
* Zapewnia pełną kontrolę operacji rozrachunkowych
* Drukuje przelewy, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, noty odsetkowe
* Umożliwia dowolne zdefiniowanie daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrachunkowego oraz pracę jednocześnie w kilku latach obrachunkowych
* Posiada mechanizm kontroli zapisu każdego dokumentu
* Zatwierdza zarejestrowane dokumenty w wybranym przez użytkownika momencie
* Importuje dane z innych modułów systemu RAKS
* Jest całkowicie zgodny z aktualnie obowiązującą ustawą o rachunkowości

RAKS 2000 FK - Kluczowe możliwości

Rok obrachunkowy
W programie RAKS FK otwarcie i zamknięcie roku sprawozdawczego odbywa się w dowolnym miesiącu kalendarzowym, a rok bilansowy może być wydłużony do 23 miesięcy. Użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy w kilku latach obrachunkowych, bez konieczności zamykania okresów poprzednich.

Bilans Otwarcia
Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia odbywa się w wybranym momencie pracy z programem, z możliwością wielokrotnego poprawiania kwot bilansu przez upoważnionych użytkowników.

Plan kont
Plan kont możemy zdefiniować zgodnie z własnymi potrzebami i rozbudowywać go w dowolnym momencie pracy z systemem. Możemy także dostosować do potrzeb firmy wzorcowy plan kont, który jest instalowany na życzenie użytkownika wraz z programem. Numer konta może mieć długość do 20 znaków, co umożliwia utworzenie syntetyki i do ośmiu poziomów analityki.

Usprawnienia w rejestrowaniu dokumentów
Podczas wprowadzania dokumentów można korzystać z planu kont, kartoteki kontrahentów, tabel kursów walut itd. Rutynowe księgowania mogą się odbywać automatycznie, np. księgowanie podatku VAT naliczonego i należnego, księgowania różnic kursowych, księgowania kręgu kosztów (równoległe księgowania na zespołach kont grupy "4" i "5").

Rejestrowanie dokumentów
Podstawową informacją wprowadzaną do programu jest dokument. Program umożliwia jednoczesne rejestrowanie dokumentu w dzienniku księgowań, odpowiednim rejestrze VAT oraz rozrachunkach. Dokumenty można rejestrować w dowolnej kolejności, a błędne zapisy poprawiać i kasować. Program umożliwia wprowadzanie dokumentów zbiorczych - będących zestawieniem dokumentów, jak np. Raporty Kasowe. Zarejestrowane dokumenty księgowe są na bieżąco uwzględniane przy tworzeniu wszystkich zestawień, raportów i deklaracji w programie. Program sprawdza zgodność zapisu każdego dokumentu: zgodność obrotów, zgodność kwoty VAT na kontach oraz w Ewidencji VAT, poprawność zamknięcia kręgu kosztów.

Zatwierdzanie dokumentów
Użytkownik może zatwierdzić zarejestrowane dokumenty w wybranym przez siebie momencie. Zatwierdzenie uniemożliwia dalsze poprawianie lub kasowanie dokumentów. W programie RAKS FK zatwierdzenie dokumentów nie jest wymagane do kontynuowania rejestracji dokumentów w kolejnych miesiącach.

Zestawienia
RAKS FK zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich kluczowych zestawień wymaganych przez ustawę o rachunkowości. Są nimi: dziennik księgowań, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, zestawienie sald wszystkich kont, tabela bilansu w formie pełnej lub skróconej, rachunek zysków i strat w czterech wersjach przewidywanych przez ustawę. Ponadto w programie można sporządzić: zestawienie obrotów i sald wybranych kont, zestawienia zapisów na pojedynczym koncie lub wybranej grupie kont, zestawienia obrotów pojedynczego konta lub grupy kont z rozbiciem na miesiące, listę wybranych dokumentów i ich dekretację. Zestawienia można sporządzać w różnych walutach i za dowolny okres. Każdy zarejestrowany w systemie dokument ma natychmiastowe odzwierciedlenie w zestawieniach, co umożliwia bieżące monitorowanie kondycji finansowej firmy.

Rozrachunki
System RAKS FK pozwala na pełną kontrolę rozliczonych i nierozliczonych operacji rozrachunkowych. Rozrachunki są wyświetlane według daty zarejestrowania lub daty płatności dla jednego lub wszystkich kontrahentów. Program umożliwia pełną swobodę kojarzenia operacji rozrachunkowych, np. rozliczanie kilku operacji jednym dokumentem. Rozpoczynając pracę w dowolnym miesiącu roku obrachunkowego możemy wprowadzić do systemu operacje nierozliczone, pochodzące z poprzedniego okresu. RAKS FK zapewnia ciągłość rozrachunków pomiędzy kolejnymi latami obrachunkowymi. W programie dostępne są wydruki przelewu, wezwania do zapłaty, potwierdzenia sald, noty odsetkowej (także w przypadku częściowej zapłaty). Zapisy na kontach kontrahentów możemy prowadzić i rozliczać w złotówkach oraz innych walutach. Program wylicza i automatycznie księguje różnice kursowe.

Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT
RAKS FK umożliwia prowadzenie wielu rejestrów VAT sprzedaży, zakupu oraz korekt. Ewidencja VAT może być drukowana za dowolny okres, również osobno dla każdego rejestru. W ewidencji sprzedaży można uwzględniać wiele stawek VAT, w tym sprzedaż eksportową związaną ze zwrotem podatku na granicy. Na podstawie rejestrów program automatycznie tworzy i zapamiętuje deklaracje VAT-7 oraz drukuje formularz deklaracji. Zestawienia VAT są dostępne po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku VAT.

Rozliczenia z tytułu podatku dochodowego
RAKS FK automatycznie wylicza i zapamiętuje deklaracje CIT-2 i PIT-5, z wykluczeniem kosztów nie zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu. Wydruki deklaracji są zgodne z aktualnymi drukami oryginalnymi i mogą być składane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Program umożliwia uzyskiwanie bieżącej informacji o wysokości dochodów i kwotach podatku.

Bezpieczeństwo
RAKS FK jest zabezpieczony kodami użytkowników przed nieumyślnym lub niepowołanym dostępem do programu lub do niektórych jego funkcji. Mechanizm archiwizacji umożliwia tworzenie na dyskietkach (lub dysku twardym) skompresowanych, zapasowych kopii programu.

Import, eksport danych
Program w prosty sposób przenosi dane z systemu RAKS FK pod DOS. Współpracuje na zasadzie automatycznych księgowań z innymi modułami systemu RAKS do prowadzenia amortyzacji i ewidencji środków trwałych, kadr i płac, gospodarki magazynowej i sprzedaży, kasy i banku. Eksport do zbioru w formacie .txt pozwala na przeniesienie danych np. do Excela, gdzie mogą być poddawane dalszej analizie.

Uwaga!
Wersja testowa programu RAKS2000 Finanse i Księgowość zawiera także wersje testowe pozostałych modułów systemu RAKS2000.


Polec ten program i wstaw ponizszy link na swoja strone/bloga:


Darmowe programy do pobrania za darmo.
       
stats: download [1089] newsów [288] artów [10] online [1]

[c] Copyright 2005 iPROGRAMY.pl Wszelkie prawa zastrzezone przez iPROGRAMY.pl Kopiowanie surowo zabronione.
programy, darmowe programy